Administrátor

Prihlásiť sa

Vzdelávanie

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

tmpBA5F-largeSocioekonomická situácia veľkej časti rómskych rodín je zlá – nízke vzdelanie a nezamestnanosť rodičov, a s tým súvisiaca chudoba nevyvárajú materiálne ani intelektuálne podmienky pre rozvoj žiaka (deti nemajú zodpovedajúce oblečenie a obuv, a do školy prichádzajú hladné). Samotné dochádzanie do školy je často sťažené priestorovou segregáciou rómskych obydlí, nevhodným bývaním a zlými (žiadnymi) hygienickými návykmi.

Cieľom súčasného vzdelávacieho systému je, aby dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku, a nie to, aby získalo kvalifikáciu zodpovedajúcu jeho schopnostiam a bolo tak pripravené na pracovný trh. 

tmp3048-largeNašu úlohu v tomto systéme je vytvárať podmienky pre spoluprácu podnikateľov, firiem, základných škôl, stredných odborných škôl a vysokých škôl, tak aby sa táto národnostná menšina čo najvhodnejším spôsobom pripravila na požiadavky trhu práce.

Ďalšou úlohou je organizácia vhodných preškolovacích kurzov a umožnenie ukončenia základnej školskej dochádzky dospelým nezamestnaným rómom.