Administrátor

Prihlásiť sa

Rozvoj sociálnych služieb

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

tmp7A2C-largeV rámci minimalizovania antisociálnych javov, vyskytujúcich sa v rómskych osadách je potrebné v plnej miere zaviesť v modelových obciach oddelenia sociálnej starostlivosti a oddelenia sociálno-právnej ochrany. 

Odborným prístupom a zvolenými metódami priamej intervencie / sociálne poradenstvo, sociálna terapia a sociálna intervencia / terénnych sociálnych pracovníkov tohto oddelenia, docielime nielen predchádzanie, ale hlavne zabraňovanie porúch psychického, fyzického, alebo sociálneho vývinu rómskych občanov v týchto modelových obciach.

Pravidelné a detailné monitorovanie zdravotného stavu trpí nedostatkom štatistík a odbornej pozornosti. 

Tak, ako majoritné obyvateľstvo operuje často v každých diskusiách s nadmerným počtom rodenia detí v osadách, tak je aj potrebné uviesť fakt o nadmernom úmrtí ľudí žijúcich v osadách, ako v integrovaných lokalitách. 

Primeraná zdravotná výchova, koordinácia verejných programov a monitorovanie je v začiatkoch. 

Vybudovanie Strediska osobnej hygieny a zdravotnej pomoci – je cieľom k návyku dodržiavania osobnej hygieny, zavedenie cielenej vakcinácie, pravidelné zdravotné prehliadky, zasiahnuť aj do reprodukčného správania, navrhujeme napríklad bezplatný dobrovoľný prístup k antikoncepcii. 

Výsledkom tohto prístupu sa docieli odbúranie predsudkov Rómov k zdravotníkom.