Administrátor

Prihlásiť sa

Rozvoj mešinovej kultúry

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

tmpD021-largeÚloha agentúry v tejto časti sa dá zhrnúť do základných bodov:

  1. podporovať rozvoj rómskeho jazyka a kultúry
  2. podporovať živú kultúru, vydávať periodickú a neperiodickú tlač pre rómsku národnostnú menšinu
  3. podporovať vizuálne a elektronické médiá pre rómsku národnostnú menšinu
  4. podporovať rozvoj kultúrnych programov pre rómske deti a mládež z rómskych osád
  5. podporovať možnosti zakladania a podpory komunitných a pastoračných centier v rómskych osadách