Administrátor

Prihlásiť sa

Návrh a tvorba projektov a podnikateľských plánov

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 
  1. Tvorba podnikateľskej stratégie
  2. Analýza trhu
  3. Zákaznícke štúdie
  4. Analýza a návr systému riadenia
  5. Tvorba podnikateľských a ekonomických plánov podnikania
  6. Vyhľadávanie a doporučovanie financovania pomocou štátnych fondov, euro fondov, podporných fondov a pod.
  7. Spracovanie projektov na výzvy ministerstiev, nadácií a eurofondov
  8. Tvorba projektov a finačných plánov pre vzdelávanie