Administrátor

Prihlásiť sa

Ponuka služieb združenia

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Obdobie pretrvávajúcej globálnej ekonomickej krízy zvyšuje negatívne ukazovatele kvality života pre cca 500 tisícovú rómsku národnostnú menšinu  v SR ako sú:

- nedostatočná integrácia Rómov do spoločnosti, prejavy diskriminácie, ľudských práv,

- dlhodobá nezamestnanosť Rómov,

- vysoký počet Rómov žijúcich pod hranicou chudoby,

- mnoho rodín bývajúcich v nevyhovujúcich sociálnych a zdravotných podmienkach, v chatrčiach nespĺňajúcich základné hygienické štandardy,

- nedostatok sociálnych nájomných bytov,

- vysoký počet rómskych detí preraďovaných do špeciálnych škôl často pre neznalosť slovenského jazyka a jazykovú bariéru zo strany pedagógov

- nízky stupeň vzdelanostnej úrovne Rómov,

- nárast kriminality a rôznych foriem závislostí už u maloletých detí, atď. spojených v súvislosti s pretrvávajúcou chudobou a s nevymožiteľným právom na prácu a rovnosti  šancí a možností rozvoja, ako občana SR

- systém dávok v hmotnej núdzi  nie je využívaný primárne rómskymi rodinami – to je oficiálny údaj analýzy Svetovej banky (World Bank 2012a, (World Bank 2012b), ukončenej koncom roku 2012 a uverejnenej v slovenských médiách druhý januárový týždeň v médiách. Spoločenské naladenie ako aj politický diškurz sa často opierajú o tvrdenia, že Rómovia zneužívajú, alebo nadmerne využívajú sociálny systém. Tieto tvrdenia sa dajú overiť analýzou administratívnych dát o poberateľoch dávok v hmotne núdzi (DvHN), 

Štát napriek prijatým rôznym opatreniam, koncepciám a stratégiám nevie zvládnuť uvedené  problémy, i keď sa na ich riešení podieľajú rôzne typy organizácií a obcí. Preto je úlohou úzko orientovaných organizácií tretieho sektoru, všestranne sa podielať na pomoci pri riešení uvedených problémov.

Naše združenie ponúka služby, ktoré sa snažia komplexne pristupovať k riešeniu problémov konkrétnej národnostnej menšiny.