Administrátor

Prihlásiť sa

Úvod

Niečo kvalitnejšie ako kontajnerové školy a škôlky

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Obrázok4Naša ponuka na výstavu základných škôl a materských škôlok spĺňa v prvom rade všetky normatívy pre verejné diela (stavby) počnúc STN, končiac hygienickými a bezpečnostnými predpismi.
Naše stavby OP majú hrubý panel 270mm, izolačné jadro je z tvrdého polyuretánu =0, 0220k / m2.h.F
Čas realizácie výroby našej materskej škôlky je 5 týždňov, cena sa pohybuje +- 850 €/ m2.

Pri výbere pasívnej stavby o hrúbke OP 300mm sa cena diela zvýši cca o 12 až 15 %.

Návratnosť investičných nákladoch sú 3 až 4 roky z úspor prevádzkových nákladov.

Uvedená technológia výroby OP je kvalitatívne a cenovo konkurenčná aj s najkvalitnejšími Slušovickými škôlkami. Značí, že tieto parametre sú výhodnejšie, ako ponúkané parametre ponúkaných najlepších kontajnerových Slušovických škôlok.

Hrúbka obvodového plášťa (OP) Slušovických kontajnerov je 160mm izolácia minerálna vata = 0,045 k/ m2.h.C.

Čas realizácie škôlky pre 48 detí je cca 8 týždňov, cena sa pohybuje okolo 900 €/m2.h.C .
Stručný popis systému A - Dom a niekoľko uvedených technicko-ekonomických porovnaní jasne deklaruje požiadavky výzvy MVSR č. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1ab,na udelenie nenávratného finančného príspevku - „Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných róm-skych komunít“.
Tak isto Vám ponúkame aj možnosť rekonštrukcie, zameranej na zvýšenie kapacity už existujúcich zariadení .
Novostavby, ako aj rekonštrukcie, sa realizujú za veľmi krátky čas a za veľmi výhodných cien, vrátane doby projektovej prípravy potrebnej pre povoľovacie konanie.

 

Pre informácie sa obracajte na PRVaPA o.z. Košice - adresa v Kontaktoch