Administrátor

Prihlásiť sa

Úvod

Viac rozumu — výhodné riešenia

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Obrázok1

Naše občianske združenie PRVaPA v exkluzívnej spolupráci s autorom nadčasového stavebného systému O.V. a spoločnosťami A - Dom s.r.o., Werzona s.r.o., prichádza k Vám s ponukou nového, unikátneho, veľmi jednoduchého stavebného systému výroby a zakladania stavieb .

Genialita jednoduchosti spočíva vo výrobe jednoprvkového integrovaného tepelne izolačného panelu. Tvrdé polyuretánové izolačné jadro je vyrobené z dvojzložkového kvapalného polyuretá-nu. Po homogenizácií je zmiešaná kvapalina tlakom dopravená do uzavretej dutiny tlakovou for-mou. Presný tvar panelu je ohraničený bočnicami a čelami formy, hrúbka panelu ohraničujú dve nad sebou protiľahlé veľkoplošné platne, napr. Fermacell, MgO, OSB, atď. Počas chemickej re-akcie vzniká veľký tlak a teplo. Po skončení chemickej reakcie je jadro homogénne zlepené s platňami. V celovacej linke sa následne strojovo lepia a kompletujú steny.

Jadro je chemicky stále mriežkovo uzavreté, nenasákavé, potravinársky zdravotne neškodné. Vysoký súčiniteľ prestupu tepla = 0,022 k/ m2.C/h zaručuje špičkový izolačný panel, ktorý pri hrúbke 300mm bez dodatočného zateplenia, zabezpečí výrobu obvodového plášťa (OP) v pasívnom prevedení.

Stavebná technológia vyhovuje tým najprísnejším normám a predpisom EU ktoré platia v SR od roku 2016..

Naším cieľom je budovať nadštandardný vzťah k zákazníkovi. Zákazník sa stáva partnerom pri vytváraní konečného vzhľadu diela a jeho vybavenia podľa svojich vlastných predstáv. Zároveň ponúkame nášmu zákazníkovi komplexný manažment prípravy podkladov pre projektovú prípravu a pre podanie žiadosti na dotáciu alebo nenávratného finančného príspevku z fondov EU podľa jednotlivých konkrétnych výziev.

 

Pre informácie sa obracajte na PRVaPA o.z. Košice - adresa v Kontaktoch