Administrátor

Prihlásiť sa

Úvod

Cirkvi sa zúčastňujú na vykorisťovaní zbedačených ľudí

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kauza nútených prác na Slovensku graduje. Ústavný súd sa do dnešného dňa (16.10.2014) nezastal zbedačených ľudí. Zúbožení Slováci tak musia aj naďalej vykonávať takzvané obecné práce, aby si zaslúžili prežiť. Kým jedna skupina ľudí na Slovensku dostáva za prácu mzdu a s ňou aj ostatné pracovné benefity (ochrana Zákonníkom práce, započítané roky do dôchodku, odstupné, platená PN, platená dovolanka, odbory a iné), existuje iná skupina ľudí, ktorá za tú istú prácu dostáva len sociálnu dávku. Ak by niekomu šiblo a obecné práce by odmietol, tento štát by ho nechal zdochnúť od hladu.

 

Aké činnosti musia sociálne odkázaní vykonávať?

Zoznam prác, ktoré musia sociálne odkázaní vykonávať, možno nájsť na stránke Ústredia práce, soc. vecí a rodiny:http://www.upsvar.sk/sl/odbor-sluzieb-zamestnanosti/aktivacne-centrum/ciselnik-opravnenych-typov-pracovnych-cinnosti.html?page_id=413643
1. údržba a úprava verejnej zelene (parky, ulice, oddychové zóny…)
2. údržba a úprava zelene v materských škôlkach, základných a stredných školách
3. udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
4. čistenie lesných plôch od kalamitného dreva
5. úprava klzkých povrchov chodníkov v zimnom období
6. údržba a oprava existujúcich chodníkov a budovanie nových chodníkov, ktoré sú vhodné aj pre cyklistiku
7. čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obciach
8. čistenie lesov a zelených plôch od náletových drevín, zvyškov drevín po kalamitách a ťažbe dreva
9. čistenie a údržba vodných plôch, korýt riek, brehov tokov
10. pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu
11. údržba obecných cintorínov
12. participácia na kultúrnych a športových podujatiach
13. vykonávanie poriadkového dozoru v areáloch základných škôl
14. vykonávanie dozoru na priechodoch pre chodcov počas rannej a poobednej dopravnej špičky pri školách
15. aktivity sociálneho typu (pomoc starším, sociálne odkázaným, chorým, odkázaným občanom v domovoch dôchodcov, kluboch dôchodcov, sociálnych zariadeniach zriadených obcou, VUC alebo iným oprávneným subjektom)
16. práce v školských zariadeniach (MŠ, ZŠ, SŠ)
17. údržba obecných zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností
17.1 drobné opravy a pomocné stavebné práce
17.2 výkopové práce
17.3 úprava terénu
17.4 odstraňovanie starých náterov a natieranie plôch
17.5 maliarske práce
17.6 údržba zelene
17.7 udržiavanie čistoty
17.8 údržba verejného osvetlenia
17.9 údržba miestneho rozhlasu

18. oprava hradov a iných kultúrnych pamiatok
19. starostlivosť o športové areály
19.1 údržba povrchov športovísk
19.2 drobné opravy
19.3 odovzdávanie a zber náradia, náčinia a nástrojov požičaných návštevníkom areálu
19.4 udržiavanie čistoty v areáloch
19.5 pranie a žehlenie (dresy, uteráky…)
19.6 informátor
20. zabezpečovanie verejného poriadku, občianske hliadky
21. pomoc v útulkoch pre zvieratá
22. administratívne práce
23. pomoc v mestských knižniciach
24. pomoc pri výučbe prvej pomoci
25. pomoc pri vykonávaní verejných zbierok

V čom tkvie podstata vykorisťovania?

Podľa čísleníka prináleží sociálne odkázaným občanom zadarmo vykonávať výkopové práce, natieranie, maľovanie, kosenie, pranie, žehlenie a iné. To sú všetko činnosti, na ktoré existujú profesie a ľudia, ktorí ich profesionálne vykonávajú. Ak obce majú potrebu vykonávať tieto práce, prečo nevytvoria pracovné miesto kopáča, natierača, maliara, záhradníka, žehliča? Prečo ľuďom neponúknu stabilnú prácu a dôstojnú mzdu? Odpoveď: Lebo sa riadia vykorisťovateľskou ideológiou. Lebo chcú ušetriť. Inými slovami povedané, chcú okradnúť tých najbiednejších tým, že im nezaplatia dôstojnú odmenu za vykonanú prácu. Takto oni majú ešte viac a žobráci ešte menej. Týmto sa môže stať to, že obce odteraz nebudú zamestnávať profesionálnych maliarov, lebo na to majú ľudí, ktorí im vymaľujú aj zadarmo. Profesionálni maliari sa kvôli tomu stanú nepotrební, prídu o prácu, stanú sa nezamestnanými a po čase budú čerpať sociálne dávky. Aby si ich “zaslúžili”, budú musieť maľovať pre obec, ale tentoraz už zadarmo. Koncepcia obecných prác tak deformuje spravodlivú a dôstojnú cenu práce na obyčajnú sociálnu dávku. Vláda, ktorá toleruje toto vykorisťovanie, sa nemôže označovať za sociálnu. Vláda, ktorá kriví spravodlivú cenu za prácu, je škodlivá. Vláda SR je v skutočnosti strojom na výrobu chudobných Slovákov.

Na vykorisťovaní Slovákov sa podieľajú aj cirkvi

Vrchol všetkého je, že na tomto vykorisťovaní sa priživujú aj cirkvi. Podľa bodu 17 čísleníka obecných prác totiž spadá pod pracovné činnosti aj údržba cirkevných pamiatok!!! Dosť na tom, že pracujúci ľudia musia zo svojich daní podporovať nenažrané cirkvi, ešte aj bedári na hranici totálnej chudoby musia muklovať na búdach cirkevných papalášov. Kde to žijeme? V Osvienčime, či kde? To čo si už dovoľuje tento vykorisťovateľský štát voči Slovákom? Slováci sú slobodní ľudia. Ak si niekto myslí, že budú trpieť takéto zaobchádzanie, tak sa veľmi mýli!

Práce v prípade živelnej pohromy sú v poriadku

Aby nedošlo k nedorozumeniu, podmienenie výplaty sociálnej dávky prácou v prípade mimoriadnej udalosti alebo živelnej pohromy, je celkom v poriadku. Je to v poriadku preto, lebo keď spoločnosť pomáha sociálne odkázaným v krízovej životnej situácii, aj sociálne odkázaní by mali pomôcť spoločnosti v krízovej situácii. Zneužívanie práce sociálne odkázaných v bežnej situácii, kedy je možné ich zamestnať, je však nemorálne. Ja to nazývam utláčaním, vykorisťovaním, fašizmom. Niektorí ľudia sú z utrpenia svojich spoluobčanov potešení. Dokonca môžu cítiť isté zadosťučinenie. Ja to však považujem za úchylné.

Kto za tento vykorisťovateľský zákon môže?

Novelu zákona navrhol Peter Pollák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Možno bol vybraný na túto úlohu, aby nemusel byť za utláčateľa označený biely gadžo. Podľa článku v denníku SME, vraj podľa neho nebol problém zamestnať Rómov cez obecné práce. Podľa Polláka “organizácie pracujúce s nezamestnanými ľuďmi privítali potrebu tohto zákona a v obciach, kde sa zákon uplatňuje, už zaznamenali prvé pozitívne výsledky.”

Aké pozitívne výsledky ste zaznamenali, pán Pollák? Že teraz obce nemusia platiť ľuďom za prácu toľko, koľko by mali v slušnom štáte? Že teraz ľudia robia za žuvanec chleba? Že ste ich ponížili a prinútili pracovať pod hrozbou zdochnutia? Na to ste hrdý, pán Pollák? Ste hrdý na to, že tí ľudia síce pracujú, no odpracovaný čas sa im nezapočítava do odpracovnaých rokov? Že si nič nenašetria do dôchodku? Že nedostanú hypotéku? Že pomaly odumierajú? Že sa týmto na nich pácha genocída? Teší Vás hlavne to, že robia a trpia? Ja osobne by som si o Vás ani len bicykel neoprela. Ani ruku by som Vám nepodala.

Podľa Polláka je vraj rozhodujúce to, že “úrad splnomocnenca nezaznamenal kritiku zo strany starostov a primátorov amimovládnych organizácií, ktoré pracujú s dlhodobo sociálne odkázanými ľuďmi”.

No hanba, že sa tých biednych ľudí nikto nezastal. Ani len mimovládne organizácie. Čo sú to za ľudské hyeny??? Prečo tieto organizácie mlčia? Prečo sa tých biednych ľudí nezastanú? Len preto, že predkladateľ zákona je Róm? Róm, Neróm, zákon vykorisťuje aj tak!

Oprava 18.10.2014: Vraj sú nejaké náznaky, že niektoré organizácie sa týchto ľudí zastali.
http://www.zbierka.sk/sk/aktuality/mvo-novela-zkona-o-pomoci-v-hmotnej-ndzi-m-radiklny-koncept.a-1103.html
http://romovia.sme.sk/c/6876577/novela-o-pomoci-v-hmotnej-nudzi-ma-uspokojit-majoritu-tvrdia-odbornici.html
http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1975_attach_EMIN_SK_Sprava_verzia_na_diskusiu.pdf

Zákon je s najväčšou pravdepodobnosťou protiústavný

Aj iní ľudia zdieľajú názor, že zákon o obecných prácach je protiústavný. Okrem ombudsmanky, ktorá ho napadla na Ústavnom súde, aj napríklad poslanec Mihál zo SAS to podľa teraz.sk vidí podobne: “Podľa Ústavy SR každý kto je v hmotnej núdzi má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. Veríme, že pán prezident takýto zákon nepodpíše. Ak by sa tak stalo, poslanci za stranu SaS budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR a zároveň súd požiadame, aby pozastavil účinnosť tohto zákona, aby nemohol byť poškodený žiadny občan Slovenskej republiky.

Záver

Kam sme sa to dopracovali? Nečudujem sa, že u nás socializmus rachol. Ľudia s takým nehumánnym cítením si socializmus naozaj nezaslúžia. Možno stojí za zamyslenie, či toto vykorisťovanie nie je zaslúženým trestom pre antisociálne cítiacu spoločnosť. V Írsku, kde som istý čas pôsobila, by takýto zákon nikdy neprešiel. Nikdy. Tam ľudia súdržia pospolu, tam si ctia dôstojnosť človeka. Náš štát sa premenil na fašistický. Nemiluje svojich občanov pre to, čo sú, ale cení si ich podľa toho, čo dokážu vyprodukovať. Pozerá sa na nich ako na farmár na svoj dobytok. Problém je, že ľudia nie sú dobytok. Ja len dúfam, že nie všetci Slováci schvaľujú toto vykorisťovanie zbedačených spoluobčanov. Tí, čo ste na strane ľudskosti, prosím, pomôžte aspoň šírením osvety. Zdieľajte tieto informácie. Zastavme toto vykorisťovanie.

Ako možno pomôcť?
Zdieľaním tohoto článku na facebooku.
Oboznámením svojich známych o problematike.
Napísať list vláde SR alebo svojmu poslancovi.
Vložiť si protestný obrázok do profilovej fotky na facebooku.

STOP NÚTENÝM PRÁCAM NA SLOVENSKU!!! Tento obrázok som si pridal/a na facebook na znak toho, že nesúhlasím s vykorisťovaním sociálne odkázaných ľudí. Podľa Ústavy SR každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.

 

Relácia v rádiu
Nedávno som počula nejakú reláciu v rádiu. Neviem, aké rádio to bolo, ani ako sa volala relácia. Podstatné je, že nejaká pani, hovoriaca za mesto Michalovce, sa rozplývala nad tým, ako im tieto obecné práce pomohli. Sociálne odkázaných vraj vyškolili v riadení cestnej premávky a teraz kontrolujú premávku pred školskými zariadeniami – ráno pred začatím vyučovania a po ňom, keď deti idú zo školy domov. Teraz už túto prácu vraj nemusia robiť mestskí policajti. Vraj sa im tieto práce výborne osvedčili a dúfajú, že si z nich zoberú príklad aj iné obce.

Týmto by som chcela poslať odkaz danej osobe: “Milá vykorisťovateľka, Vy sa tu rozplývate nad tým, ako obec ušetrila peniaze. V skutočnosti ste tých biednych ľudí okradli. Po správnosti by tí ľudia mali dostať zaplatené rovnako ako ten mestský policajt, lebo vykonávajú jeho prácu. Keď sa Vám tak páči táto myšlienka lacnej pracovnej sily, navrhujem, aby Vás vyhodili na ulicu, aby ste sama mohla ísť takto robiť.”

 

Príklad z praxe
Na vykonávanie obecných prác je potrebné, aby sa sociálne odkázaný človek zúčastnil školenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Keď neprejde skúškami, nemôže tieto práce vykonávať, lebo ak by si ublížil, vina by padla na obec, že nechala pracovať nezaškoleného človeka. Jeden sociálne odkázaný človek neporozumel problematike bezpečnosti práce a neprešiel testom. Zakrúžkoval mnoho nesprávnych odpovedí. Keď podpisoval prezenčnú listinu, dopísal k svojmu menu, že neporozumel preberaným témam. Je to preto, lebo prezenčka obsahovala klauzulu o tom, že sociálne odkázaný porozumel problemtike ochrany zdravia pri práci. Takto, chudák, si síce splnil zákonnú povinnosť zúčastniť sa BOZP, ale, žiaľ, nemôže vykonávať obecné práce. Ostatní sociálne odkázaní, ktorí horlivo vyplnili správne odpovede, môžu a budú pracovať na obecných prácach. Šťastní to ľudia. Keby ste ani Vy náhodou neporozumeli predpisom BOZP, treba to tak napísať do prezenčky. No neviem, či to chcete, lebo potom nebudete môcť pracovať na obecných prácach. Tí ostatní sociálne odkázaní, čo boli na tom školení, sa predháňali v tom, kto napíše test na viac bodov. Teraz môžu pracovať zadarmo, koľko len chcú.

 

Ďalšie článku na túto tému: http://sclabonia.sk/category/politika/nutene-prace-na-slovensku/