Administrátor

Prihlásiť sa

Úvod

Niečo kvalitnejšie ako kontajnerové školy a škôlky

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Obrázok4Naša ponuka na výstavu základných škôl a materských škôlok spĺňa v prvom rade všetky normatívy pre verejné diela (stavby) počnúc STN, končiac hygienickými a bezpečnostnými predpismi.
Naše stavby OP majú hrubý panel 270mm, izolačné jadro je z tvrdého polyuretánu =0, 0220k / m2.h.F
Čas realizácie výroby našej materskej škôlky je 5 týždňov, cena sa pohybuje +- 850 €/ m2.

Pri výbere pasívnej stavby o hrúbke OP 300mm sa cena diela zvýši cca o 12 až 15 %.

Návratnosť investičných nákladoch sú 3 až 4 roky z úspor prevádzkových nákladov.

Uvedená technológia výroby OP je kvalitatívne a cenovo konkurenčná aj s najkvalitnejšími Slušovickými škôlkami. Značí, že tieto parametre sú výhodnejšie, ako ponúkané parametre ponúkaných najlepších kontajnerových Slušovických škôlok.

Hrúbka obvodového plášťa (OP) Slušovických kontajnerov je 160mm izolácia minerálna vata = 0,045 k/ m2.h.C.

Čas realizácie škôlky pre 48 detí je cca 8 týždňov, cena sa pohybuje okolo 900 €/m2.h.C .
Stručný popis systému A - Dom a niekoľko uvedených technicko-ekonomických porovnaní jasne deklaruje požiadavky výzvy MVSR č. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1ab,na udelenie nenávratného finančného príspevku - „Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných róm-skych komunít“.
Tak isto Vám ponúkame aj možnosť rekonštrukcie, zameranej na zvýšenie kapacity už existujúcich zariadení .
Novostavby, ako aj rekonštrukcie, sa realizujú za veľmi krátky čas a za veľmi výhodných cien, vrátane doby projektovej prípravy potrebnej pre povoľovacie konanie.

 

Pre informácie sa obracajte na PRVaPA o.z. Košice - adresa v Kontaktoch

Viac rozumu — výhodné riešenia

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Obrázok1

Naše občianske združenie PRVaPA v exkluzívnej spolupráci s autorom nadčasového stavebného systému O.V. a spoločnosťami A - Dom s.r.o., Werzona s.r.o., prichádza k Vám s ponukou nového, unikátneho, veľmi jednoduchého stavebného systému výroby a zakladania stavieb .

Genialita jednoduchosti spočíva vo výrobe jednoprvkového integrovaného tepelne izolačného panelu. Tvrdé polyuretánové izolačné jadro je vyrobené z dvojzložkového kvapalného polyuretá-nu. Po homogenizácií je zmiešaná kvapalina tlakom dopravená do uzavretej dutiny tlakovou for-mou. Presný tvar panelu je ohraničený bočnicami a čelami formy, hrúbka panelu ohraničujú dve nad sebou protiľahlé veľkoplošné platne, napr. Fermacell, MgO, OSB, atď. Počas chemickej re-akcie vzniká veľký tlak a teplo. Po skončení chemickej reakcie je jadro homogénne zlepené s platňami. V celovacej linke sa následne strojovo lepia a kompletujú steny.

Jadro je chemicky stále mriežkovo uzavreté, nenasákavé, potravinársky zdravotne neškodné. Vysoký súčiniteľ prestupu tepla = 0,022 k/ m2.C/h zaručuje špičkový izolačný panel, ktorý pri hrúbke 300mm bez dodatočného zateplenia, zabezpečí výrobu obvodového plášťa (OP) v pasívnom prevedení.

Stavebná technológia vyhovuje tým najprísnejším normám a predpisom EU ktoré platia v SR od roku 2016..

Naším cieľom je budovať nadštandardný vzťah k zákazníkovi. Zákazník sa stáva partnerom pri vytváraní konečného vzhľadu diela a jeho vybavenia podľa svojich vlastných predstáv. Zároveň ponúkame nášmu zákazníkovi komplexný manažment prípravy podkladov pre projektovú prípravu a pre podanie žiadosti na dotáciu alebo nenávratného finančného príspevku z fondov EU podľa jednotlivých konkrétnych výziev.

 

Pre informácie sa obracajte na PRVaPA o.z. Košice - adresa v Kontaktoch

 

Marginalizované skupiny – ako ďalej?

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
16. - 17. decembra 2015 sa uskutočnila konferencia pod názvom - Strategický dialóg a jeho vplyv na rozvoj regiónu v súčasných európskych podmienkach Podnikanie na Slovensku, sociálno-občiansky aspekt, príležitosti a ohrozenia. 
Konferenciu usporiadala Slovenská sieť proti chudobe za spolupráce s Inštitútom aplikovanej etiky Prof. Alexandra Spesza, s Odborovým zväzom KOVO, s Ústavom etiky Vysoká škola Danúbius a s Europe Direct v priestoroch Teologickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná 89, Košice.
Na konferencii vystúpil aj náš predseda o.z. s príspevkom pod názvom Marginalizované skupiny – ako ďalej? Plné znenie tohoto príspevku uvádzame nižšie.

Čítať ďalej: Marginalizované skupiny – ako ďalej?

Za štyri roky pribudlo u nás minimálne tritisíc ľudí na ulici

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

bezdomovec_postelProblém bezdomovectva mnohé samosprávy, samosprávne kraje, dokonca vládne rezorty prehliadajú ...
Doteraz sa tento sociálny jav pripisoval len majoritnému obyvateľstvu, tak ako sa pripisuje dlhodobá nezamestnanosť s odkázanosťou na sociálne dávky pre zmenu len rómskym občanom.

 

Čítať ďalej ....

Obviňovanie Rómov zo zničenia Krásnej Hôrky? Andrássyovci by sa otáčali v hrobe

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Obviňovanie Rómov zo zničenia Krásnej Hôrky? Andrássyovci by sa otáčali v hrobeV piatok priniesol Denník N obsiahly rozhovor s Júliusom Barczim, zástupcom generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea pre hrady, zámky a kaštiele. Od minulého roku zároveň šéfuje múzeu v Betliari.

 

Čítať ďalej .....